Camp

Vi arrangerer camper for barn både høstferie, vinterferie og i sommerferien. Følg med på nettside og sosiale medier for informasjon om påmelding eller send oss en epost.
Nå er påmeldingen til høstferiecamp i gang, klikk på lenken under for å lese mer eller melde deg på.
Du kan velge mellom to eller tre dager. Det er begrensede plasser, så her er det bare å hive seg rundt for å sikre deg plass!

Booking skjema

Etter booking er avtalt vil du få tilsendt en betalingslenke som må betales før bookingen blir endelig bekreftet.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.