Ettermiddagsskoler

Høstsemesteret 2023 er i gang!

Våre grupper for barn er en del av ettermiddagstilbudet på AIR Forus. Her lærer barnet grunnleggende teknikker og får hjelp til å videreutvikle ferdighetene sine i aktiviteten de deltar på.

Parkourskolen og Klatreskolen følger skoleruta oppstart uke 35. Mestring og Motorikk har eget opplegg hvor foreldrene deltar med oppstart uke 36.

Dersom barnet ditt er interessert i å begynne på en av ettermiddagsskolene våre, kan en god start være å melde seg på en av våre camper som vi arrangerer i høst- vinter- og sommerferie.

Parkourskole

Parkourskolen er en del av ettermiddagstilbudet vårt. Her lærer du grunnleggende teknikker og får hjelp til å videreutvikle ferdighetene din. Vi har flere ulike ettermiddagsskoler for barn i ulike aldre.


Les merSkjul tekst
Klatreskole

Klatreskolen er en del av ettermiddagstilbudet vårt. Her lærer du grunnleggende teknikker og får hjelp til å videreutvikle ferdighetene din. Vi har flere ulike ettermiddagsskoler for barn i ulike aldre.


Les merSkjul tekst
Mestring og Motorikk

Mestring og motorikk er en del av ettermiddagstilbudet vårt. Her lærer du grunnleggende teknikker og får hjelp til å videreutvikle ferdighetene din. Vi har flere ulike ettermiddagsskoler for barn i ulike aldre.

Les merSkjul tekst
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.