Parkour

Parkour er en del av ettermiddagstilbudet vårt. Her lærer du grunnleggende teknikker og får hjelp til å videreutvikle ferdighetene din.

Dersom du er interessert i å lære mer om parkour eller kanskje vil ta med en skoleklasse eller vennegjeng for å prøve dere på denne spektakulære sporten kan du kontakte oss på:
+47 92 203 600
post@airforus.no

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.